ERSA 50

Elektronicky plynule regulovatelná mikropájka analogová v plastové skříni a indikací teploty pomocí dvojbarevné LED diody.

Technické údaje:
Výrobní řada ERSA 50
Topný výkon ERSA50 min. 50 W (24 V = 2,2 A)
Rozsah nastavení teploty plynule 200 - 420 °C
Doba náběhu teploty z 20 °C na 300 °C cca 1 min.
Přesnost nastavení teploty ± 5 °C
Příkon mikropájky max. 65 W
Připojovací napětí mikropájky, kmitočet AC 230 V, 50 Hz
Jištění mikropájky - hlavní pojistka vnější F 630 mA
Jištění mikropájky - vnitřní pojistka F 400 mA
Pracovní doba (chod/přestávka) 3/1 h
Třída spotřebiče, typ síťového přívodu II, Y
Hmotnost mikropájky 1,2 kg
Hmotnost rukojeti 65 gUJIŠTĚNÍ:
Výrobce na mikropájku a její příslušenství vydal ES prohlášení o shodě, mikropájka splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb., č. 102/2001 Sb.a nařízení vlády č.17/2003 Sb. a č.616/2006 Sb. Výrobce používá obaly které splňují požadavky zákona č.477/2001Sb. Výrobce je přihlášen do sběrného systému REMA, http://www.remasystem.cz.


NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ MIKROPÁJKY

 • POUŽITÍ MIKROPÁJKY

Výrobcem je mikropájka určena pro pájení cínovými pájkami v rozsahu teplot 200-420°C v lehkém průmyslu , profesionálnímu i amatérskému pájení. Předností této verze mikropájky je její jednoduchost, vysoká spolehlivost a nenáročnost na provozní podmínky a údržbu. Pro pájení MOS a FET prvků se musí ruce a stojánek rukojeti vodivě propojit s vodivou podložkou a podložku s červeným vývodem na pájce.

 • UPOZORNĚNÍ:

Pájecí rukojeť se musí odkládat do příslušného stojánku !!
Provoz mikropájky bez stojánku není z důvodů požární a zdravotní bezpečnosti povolen !!!

 • Doporučené hroty k mikropájce:

slovenské, t.j.hrot je nalisován pevně v trubce (označení S)
české, t.j.hrot je výměnný na závitu M4 (označení Č ), hrot je našroubován v držáku hrotu ( DH )

 • Vyráběné provedení hrotů:

tužkové …………….S1 i Č1
ploché široké ………..S2 i Č2
ploché úzké …………S3 i Č3
jehlové ……………..S4 a Č4 v délkách 22,27,35,40 a 60mm
s kulovou špičkou prům.2mm………….Č5 v délkách 22 a 40mm
seříznuté 45 stupňů, duté, zapajovací, dvojhrot…u výrobce


NÁVOD K OBSLUZE:

 1. Mikropájku umístíme podle potřeby , rukojeť musí být umístěna v příslušném stojánku , houbu před vlastním pájením navlhčíme vodou .
 2. Síťovou zástrčku napojíme na rozvodnou síť 230V , 50Hz a zapneme síťový spínač.
 3. Kontrolka po zapnutí musí svítit červeně , po dosažení nastavených hodnot °C kontrolka musí svítit zeleně .Tento stav se automaticky dále opakuje a reaguje dále dle požadavku termočlánku topného hrotu.
 4. K pájení používat jen hrotů doporučených výrobcem , dle potřeby pravidelně špičku hrotu otírat o vlhkou houbu .
 5. Při skončení pájení je nutné pájecí rukojeť umístit do stojánku a vypnout síťový vypínač . Mikropájka chladne cca 3 minuty.NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH PORUCH:

 1. Hroty a držáky hrotu mikropájky jsou vyráběny výhradně z mědi, mají specielní povrchovou úpravu k zaručení dlouhodobé životnosti, nesmí se proto upravovat a čistit například o pilník nebo brusný papír, nesmí se vystavovat tlakům a ohybům. Výměna hrotů se provádí po vychladnutí mikropájky stahováním a nasouváním hrotů. Hrot se zajišťuje v poloze přídržnou pružinou.
 2. Pokud mikropájka nehřeje a nesvítí je nutno zkontrolovat na čelním panelu hlavní pojistku F 630mA. Pokud pojistka vypadává i nadále je pravděpodobně zkratováno topné tělísko v rukojeti (např.překroucením přívodního kabelu rukojeti mikropájky nebo je vadná elektronika mikropájky).
 3. Pokud mikropájka naopak hřeje nepřetržitě (svítí červeně) a přitom skutečně topí, může jít o přerušenou pojistku uvnitř mikropájky F 400mA nebo poruchu elektroniky mikropájky. Pokud však mikropájka svítí červeně a přesto netopí, jedná se o závadu v přerušeném tělísku nebo přívodu k rukojeti. Údržba mikropájky spočívá pouze v udržování čistoty a úplnosti pájecí soupravy.
 4. V případě potřeby náhradních dílů a nebo po vyskytnutí se jiných poruch se obracejte o pomoc na výrobce nebo jeho odborné prodejce.
 5. Opotřebované pájecí hroty a držáky hrotu se likvidují jako měděný (CU) odpad.
 6. Přihnutí pružiny velkého stojánku do vodorovnější polohy snižuje teplotu tělesa vlastní rukojeti, je jí nutno upravit dle konkrétních podmínek aplikace (nenastává komínový efekt uvnitř pružiny ) !!!!ZÁRUKA A OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Výrobce na mikropájku poskytuje záruku 24 měsíců od data prodeje, nejdéle však 36 měsíců od data vyskladnění. Záruka se nevztahuje na závady běžným opotřebováním a nebo neodbornými zásahy do
zapojení mikropájky a různými úpravami na rukojeti.
Záruka je platná, pokud je správně vyplněný datum prodeje a razítko prodejce.


SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLU:

 • hroty slovenské S1,S2,S3,S4 v délkách 22 a 27 mm
 • hroty české Č1,Č2,Č3,Č4 - v délkách 22,27,35,40 a 60mm ,Č5 v délkách 22 a 40mm
 • držák hrotu DH (k českým hrotům)
 • topné tělísko (shodné k typům ERS50, ERSA50, ERSP50, ERSD50, ERS501, ERS502)
 • rukojeť kompletní se šňůrou nebo bez
 • pružina
 • trafo mikropájky
 • kryt vrchní a spodní
 • stojánek rukojeti velký a malý
 • rukojeť černá (přední část rukojeti s trubičkou v které je zasunuté topné tělísko)
 • rukojeť šedá (zadní část rukojeti s upínacím šroubkem a přelepkou)
 • houba viskózní
 • šňůra silikonová k rukojeti
 • šňůra síťová k mikropájce
 • ostatní náhradní díly (průchodky, pojistky, nožičky, potenciometr, deska elektroniky, vypínač síťový, knoflík, cín, kalafuna atd.)Výrobce : Kontakt


ersa_50.txt · Poslední úprava: 2015/11/16 22:43 autor: zdenekzidka
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Driven by DokuWiki